Laatste Nieuws Wat is Nul Kelvin? Theorie De Onderzoekers Radio
Hunebedmuziek Uitverkoop

Contact

Links

Reacties GBO

THEORIE

Men kan met een gasthermometer (betrouwbaarder dan de bekendere vloeistofthermometer) de druk van een afgepaste hoeveelheid gas meten bij steeds lagere temperatuur. Daarbij neemt de druk steeds verder af evenredig met deze temperatuur. Men nam daarom aan dat er een temperatuur moest zijn waarbij de druk van een gas nul wordt. Deze temperatuur noemt men het absolute nulpunt en ligt bij - 273,16 graden Celsius. Omdat dit bepaald werd onafhankelijk van een stof of de aanwezigheid van een gas, vermoedde men dat deze temperatuur de laagste zou zijn die ooit in de natuur zou kunnen voorkomen. Uitgaande van twee ijkpunten, n.l. het absolute nulpunt en het tripelpunt van water (0,001 graad Celsius) construeerde men een nieuwe temperatuurschaal genaamd naar de Schotse onderzoeker William Thomson, de latere Lord Kelvin of Largs (1824 - 1907). Het absolute nulpunt is daarop nul Kelvin.

Wat gebeurt er op dit absolute nulpunt? Is het alleen maar drukloos? Of gebeurt er helemaal niets en is alles verstard en bewegingsloos? En als het waar is dat atomen constant in trilling zijn, en alle trilling een vorm van geluid is, kan er dan op het absolute nulpunt muziek bestaan?

De onderzoeker die hierop het meest concrete antwoord heeft gegeven is de componist John Cage (1912 - 1992). Zijn meetmethode bestaat uit het weglaten van muziek waarnaar desondanks wel wordt geluisterd, en is uitgewerkt in de compositie 4’33 (4 maal 60 seconden = 240 seconden + 33 = 273 seconden, een referentie aan - 273 graden Celsius). Tijdens de eerste uitvoering werd een kort stukje muziek ten gehore gebracht, daarna een stilte van 4 minuten en 33 seconden afgesloten door wederom een stukje muziek (zie voor meer informatie over 4'33 de Links-pagina en de discussie op Reacties).

Men zou verwachten op dit muzikale nulpunt stilte waar te nemen, doch niets is minder waar. Men hoort in de verte een auto, een stoelleuning kraakt, de eigen ademhaling blijkt akoestisch aanwezig. Men andere woorden: de aanwezigheid van geconstrueerd geluid (muziek) gaat altijd samen met de aanwezigheid van niet-geconstrueerd geluid, dat welliswaar tijdelijk door onze hersenen kan worden uitgefilterd maar er wel degelijk is. Op het absolute nulpunt van de muziek bestaat geen stilte, maar klank. Maar waar begint klank muziek te worden? Oftewel: waar is de grens?


Een overbodig kijkje in RNK-studio 2

Researchteam Nul Kelvin loopt regelmatig aan tegen een aantal kunstwetenschappelijke maar nog verder te onderzoeken veronderstellingen:

1. De grens tussen muziek en niet-muziek is niet exact aan te geven
2. Smaak is een aangeleerde vrije keuze
3. Er bestaat geen wezenlijk onderscheid tussen de verschillende muziekgenres
4. Tijd is relatief, nieuw is altijd oud, vroeger is soms modern
5. De luisteraar hoort iets anders dan de componist verwacht
6. Het niets bestaat niet op zichzelf doch alleen als een gedeelde afwezigheid van iets anders
7. Vanuit het alles is niets mogelijk, vanuit het niets is alles mogelijk

Onze resultaten worden vormgegeven doormiddel van het maken van een betrekkelijk nieuwe muzieksoort, de electronic raga. Gedetaillieerde informatie over deze interessante ontwikkeling, compleet met te beluisteren voorbeelden, vindt U op de website van een ander onderdeel van COMlab, de Electronic Raga Association.

Laatste Nieuws Wat is Nul Kelvin? Theorie De Onderzoekers Radio
Hunebedmuziek Uitverkoop

Contact

Links

Reacties GBO

Begin bij het begin. Zin, geen zin, onzin: Nul Kelvin.